IEC dvorana

Ukupna tlocrtno razvijena površina je cca. 2500 m2 na čestici od cca. 10.000 m2. U prizemnom dijelu predviđena je dvorana za jahanje za održavanje programa sa povišenim prostorom na galerije za gledatelje, caffe bar, suvenirnica i trgovina te polivalentna dvorana za edukaciju, prezentaciju i konferencije