Pauk služba

Stalna pauk služba omogućava neometan promet kao i redovito sankcioniranje prometnih prekršaja. Prioritet je uklanjanje nepropisno parkiranih vozila u samom centru grada, Brnaškoj, Glavičkoj i Vrličkoj ulici, te svim pješačkim zonama, kao i s obilježenih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom ispred parkirališta trgovačkih centara. Nepropisno parkirane automobile pauk odlagaže na Hipodromu. Na toj lokaciji je osigurano 50 mjesta. U službi će svakoga dana biti dva djelatnika Kamička u pratnji policijskog službenika koji će na terenu izdavati naloge za premiještanje vozila, te jedan djelatnik na odlagalištu.

 

Vozači s lošim navikama parkiranja kojima pauk premjesti vozilo morat će platiti 40 eura (300 kuna), a za svaki sljedeći dan ‘ležarine’ na odlagalištu platit će dodatnih 46.50 eura (350 kuna). Vlasnici koji zateku pauk prilikom podizanja njihovog vozila, za pokušaj odvožnje platit će 13.50 eura (100 kuna). Osim troškova pauk službe, vlasnici će imati obvezu plaćanja i kazne za prometni prekršaj. Bez potvrde o plaćanju kazne za premiještanje vozila vlasnici svoje automobile neće moći predignuti.

 

Vlasnici kojima pauk-služba odveze auto mogu se javiti u poduzeće Kamičak na broj telefona 821 514 od 7 do 15 sati.