Parkirališta

Parking mjesta u Gradu Sinju

Broj parkirališnih mjesta: 310 parking mjesta

Zone: I ZONA , II ZONA

  • Zona I - SMS 708240
  • Zona II - SMS 708241

 

Parking u Gradu Sinju je podijeljen u dvije zone. Cijena sata parkiranja u prvoj zoni je 0.60eura (5kn), a sata parkiranja u drugoj zoni je 0.40 eura(3 kn). Ukoliko zateknemo vozilo bez važeće karte naplaćuju mu se "kazna" odnosno cijena dnevne karte. Sva parking mjesta su označena i nije dozvoljeno parkiranje izvan njih. Dio parking mjesta je otvorenog tipa, a zatvoreno parkiraliste se nalazi u samom centru grada odnosno ulazu u Grad prema parku. Tu se naplata vrši prilikom izlaska s parkirališta.

 

Stanovnicima u samom centru dozvoljene su povlaštene karte i te osobe su dužne prilikom ulaska i izlaska s parkirališta dati na uvid dozvolu za parkiranje.

 

Parkiranje izvan označenih mjesta ili parkiranje na nedozvoljenim mjestima bit će sankcionirano. Za to je nadležna pauk služba. Nepropisno parkirane automobile pauk odlagaže na Hipodromu. Na toj lokaciji je osigurano 50 mjesta

 

Za dane Alke i Velike Gospe organizirana su i parkirališta koja nisu aktivna tokom cijele godine.