Naplata karata

Plaćanje dnevnih karti i "pauk" kazni

Dnevne karte

Plaćanje kazni odnosno dnevnih karti za sva vozila se odvija u središnjem uredu Kamičak d.o.o. na adresi Luka 7, 21230 Sinj. Tu se također i prijavljuju osobe (stanari, osobe s invaliditetom) koje ispunjavaju uvjete za povlaštene karte.